Intencje mszalne
parafiakostuchna.pl

NIEDZIELA  21.01.  -  III NIEDZIELA ZWYKŁA – Niedziela Słowa Bożego 
- Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – Dz. Babci - Wspomn. św. AGNIESZKI, dz. i męcz.
8.00
Do Miłosierdzia Bożego o radość wieczną dla + męża Tadeusza BOROWSKIEGO w 3 r. śmierci, ++ rodziców i teściów, dusze w cz.cierp. 
9.30
+ dziadka i pradziadka Ryszarda NOWORZYN - od wnuków i prawnuków   
11.00
Ku czci św. Agnieszki o dalszą opiekę i błog. Boże oraz zdrowie w int. Imienniczek oraz za wszystkie babcie i dziadków, ze wspomn. zmarłych
12.30
Do Dz.J. przez wstaw. MB i św. Aniołów Stróżów o błogosławieństwo B. w int. przyjmujących Sakrament chrztu św. i rocznych dzieci: Pawła BIEDRZYCKIEGO, Hanny WITKOWSKIEJ, Jana TYMON i Jakuba BROMBOSZCZ oraz  w int. rodziców, chrzestnych i krewnych
17.00
Do Dz. J. przez wstaw. MB i błog. O. Stanisława Kubisty w int. Parafian

PONIEDZIAŁEK  22.01. – Wspomn. św. WINCENTEGO, diak. i męcz. 
- Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
7.30  MSZA ŚW. KONCELEBROWANA:
1/. ++ babcie i dziadków: Bertę i Ludwika, Herminę i Teodora oraz dusze w cz.cierp. - od wnuków
2/. O radość życia wiecznego dla ++ rodziców Wandy, Benedykta oraz Małgorzaty, dusz w cz.cierp.
8.45
+ Ludwika KLAJĘ (pogrzeb)
18.00
+ Irenę POŁAP w I r. śmierci, ze wsp. ++ męża Czesława, syna Andrzeja, córki Mirosławy, Urszuli i Benedykta POŁAP

WTOREK   23.01.  -  Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
7.30    M SZA ŚW. KONCELEBROWANA: 
1/. Do Dz.J. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą, zdrowie i dary Ducha Św. w int. p. organisty Romana DZIWISZ w dniu urodzin 
2/. + Władysława MAŁYJUREK - od siostry z rodziną z Jaworzynki
18.00
+ babcię Annę PAJĄK, ze wsp. + dziadka Henryka - od wnuków Maćka i Wojtka

ŚRODA   24.01.  –  Wspomn. św. FRANCISZKA Salezego, bpa i dK. 
 - Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
7.30    MSZA ŚW. KONCELEBROWANA:
1/. + męża Jerzego w r. śmierci i + mamę Łucję ze wsp. ur. oraz ++ Kapłanów
2/. + Władysława MAŁYJUREK - od Barbary i Kazimierza Wawrzacz
18.00
++ mamę Annę ZIELOSKO, ojca Wiktora, brata Henryka, Hildegardę i Piotra ŚLADEK, dziadków

CZWARTEK  25.01. – Święto Nawrócenia św. PAWŁA, Ap. - Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan                          
7.30
+ Władysława MAŁYJUREK - od Bernardyny Małyjurek z rodziną
17.00 MSZA ŚW. KONCELEBROWANA:
1/. + Marię MOKRY - od pracowników Wojew. Sanepidu z Katowic
2/. + Bernadetę SOŁTYSIK - od Wspólnoty Żywego Różańca z Par. Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa

PIATEK  26.01.  – Wsp. św. bpów TYMOTEUSZA i TYTUSA – Dzień Islamu w Kościele katol.                  
7.30    MSZA ŚW. KONCELEBROWANA: 
1/. + męża Jerzego w 11 r. śmierci, 2 siostry, szwagierkę, 3 szwagrów, Beatkę, rodziców z obu stron, dusze w cz.cierp.
2/. ++ mamę  Annę ze wsp. ur., ojca Bernarda, ich córkę i 2 synów, synowe, zięciów, ++ z pokrew.
18.00
+ męża Grzegorza MATUSZYŃSKIEGO w 4 r. śmierci, ze wsp. ++ rodziców Teresy i Alojzego, chrzestnej Heleny, dziadków z obu stron, babci Ludwiki w 4 r. śm. i 100. r.ur., dziadka Mieczysława

SOBOTA  27.01. – Wspomn. św. ANIELI  Merici, dz.     
7.30     + mamę Krystynę w r. śmierci,++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierp.
18.00 MSZA ŚW. KONCELEBROWANA: 
1/. + męża Pawła w r. śmierci, ++ rodziców i teściów, ++ z rodziny, dusze w cz.cierp
2/. + Stanisława ZACHWIEJĘ w I r. śmierci - o radość życia wiecznego

NIEDZIELA 28.01.  - IV NIEDZIELA ZWYKŁA
– Wspomn. św. TOMASZA z Akwinu, prezb. i dK. 
8.00
+ mamę Jadwigę KROCZEK w 5 r. śmierci, ze wsp. + ojca Ryszarda, ++ dziadków Annę i Antoniego ŚWIERCZYŃSKICH oraz Agnieszkę i Jana KROCZEK
9.30
+ mamę Krystynę MATUSIEWICZ w 3 r. śmierci - o radość życia wiecznego
11.00
Do Dz. J. przez wstaw. Niepokalanego Serca Maryi z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o błog. Boże, zdrowie i dary Ducha Św. w int. Teresy CZERNY w dniu urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny     
12.30
O radość życia wiecznego dla + żony Heleny STANISŁAWSKIEJ w I r. śmierci oraz d. w cz.cierp. - od męża Tadeusza z synem Sławomirem z rodziną
17.00
+ męża i ojca Wernera ODOJ w 2 r. śmierci – o radość życia wiecznego