Intencje mszalne
parafiakostuchna.pl

NIEDZIELA   7.04. - II NIEDZIELA WIELKANOCY - MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
- Tydzień  Miłosierdzia  
8.00
Do Miłosierdzia Bożego o dar życia wiecznego dla ++ rodziców Agaty i Eryka, ++ rodzeństwa i ich rodziców z obu stron, wnuczki Joanny i zięcia Jana
9.30
Do Chr.Zmartw. przez wstaw. MB Niepokal. i św. Rity z podziękowaniem za otrzymane łaski w int. Małgorzaty i Tomasza KAWA, córki Aurelii, syna Gabriela i całej Rodziny z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i zdrowie, ze wsp. ++ syna Igorka KAWY,  mamy Janiny WENZEL  i wszystkich ++ z rodziny – prosząc dla nich o miłość i pokój wieczny  
11.00
Do Chr. Zmartwychwstałego przez wstaw. MB i bł. O. Stanisława Kubisty w int. Parafian.
12.30 Msza św. koncelebrowana:
1/. Do Chr.Zmartw. przez wstaw. MB z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i zdrowie w int. siostry Beaty OLSZEWSKIEJ
2/. Do Chr.Zmartw. przez wstaw. MB i św. Cecylii z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i zdrowie w int. małż. Małgorzaty i Ryszarda KUDALA w 60 r. ślubu oraz o błog. Boże dla syna Marka, syna Andrzeja z żoną Elżbietą, wnuczek Ani i Magdy (TD)
17.00
+ męża Jerzego DREWNIOK w 10 r. śmierci i ze wsp. urodzin, ++ rodziców z obu stron, brata Leona, siostrę Teresę z mężem Władysławem, ++ Księży z naszej par., dusze w cz.cierp. - o radość życia wiecznego.

PONIEDZIAŁEK  8.04.  -  UROCZYSTOŚĆ  ZWIASTOWANIA  PAŃSKIEGO
- Dzień Świętości Życia - modlimy się w int. poczętych dzieci - Tydzień  Miłosierdzia
7.30 Msza św. koncelebrowana:
1/. O radość życia wiecznego dla  ++ córki Katarzyny i mamy Marii, ze wsp. ich urodzin  
2/. ++ siostrę Krystynę, męża Fausta, córkę Beatę, brata Jerzego, rodziców z obu stron, d. w cz.cierp.
18.00
o dar życia wiecznego dla + Eugeniusza FRANOSZ w 2 r. śmierci - od żony i synów z rodzinami.

WTOREK  9.04.  -  Tydzień Miłosierdzia
7.30    MSZA ŚW. KONCELEBROWANA:
1/. + męża Eugeniusza, jego ++ rodziców Bertę i Ludwika, ++ rodziców chrzestnych i d. w cz. cierp.
2/. + męża Krystiana SKATUŁA, ++ rodziców z obu stron - o radość życia wiecznego
18.00
O radość życia wiecznego dla + Heleny LOSKA w I r. śmierci, ze wsp. + męża Alojzego.

ŚRODA  10.04.  -  Tydzień  Miłosierdzia
7.30 MSZA ŚW. KONCELEBROWANA:
1/. O radość życia wiecznego dla + Józefa FRONCZEK w I r. śm., ze wsp. ++ rodziców  
2/. ++ Otylię TERMIN, Władysławę SUDNIK, Janinę MAZURKIEWICZ, Jana KOTAS i wszystkich ++ członków Żywego Różańca  
8.45
+ Irenę ZIĘCINA (pogrzeb)
18.00
Do Miłosierdzia Bożego o dar życia wiecznego dla + Teresy ZDUNIAK - BRZOZA w 14 r. śm., ze wsp. + męża Huberta i ++ z rodziny.

CZWARTEK  11.04.  -  Tydzień Miłosierdzia
7.30
O dar życia wiecznego dla ++ matki chrzestnej Heleny i brata Henryka
8.45
+ Wiesławę WECHSLER (pogrzeb)
17.00
o radość życia wiecznego dla ++ rodziców Anny i Jana JARCZOK, braci Mariana i Krystiana, męża Zdzisława, szwagra Jerzego, ++ z rodziny.

PIĄTEK  12.04.   -  Tydzień Miłosierdzia
7.30
+ męża Mariana w r. śm.,++ rodziców, teściów, siostrę Urszulę, dziadków z obu stron, d. w cz. cierp. - o radość życia wiecznego
18.00 Msza św. koncelebrowana:
1/. Do Chr. Zmartw. o życie wieczne w niebie dla + męża i ojca Józefa w r. śmierci, ++ Jana i Marty, syna Jerzego, Pawła i Gertrudy, syna Józefa, siostry Krystyny, szwagrów Rajmunda, Józefa i Jana, swata Jana, swatowej Zofii
2/. o dar życia wiecznego dla + Danuty SZYMAŃSKIEJ w 8 r. śmierci oraz ++ krewnych.

SOBOTA  13.04.  -  Tydzień  Miłosierdzia  -  Wspomn. dow. św. MARCINA I, papieża i męcz.
7.30    Msza św. koncelebrowana:
1/. Ku czci M.B. Fat. w int. żyjących i ++ budowniczych, dobrodziejów i fundatorów n/Kościoła 
2/. ++ rodziców  Karola i Anielę, bratową Krystynę, jej syna Krzysztofa, siostrę Jolantę i swata Jacka,++ dziadków i pokrew. z obu stron, ++ Kapłanów i Siostry Zakonne 
18.00
Do Miłosierdzia Bożego i MB Bolesnej o radość życia wiecznego dla + ojca Franciszka ŻOGAŁA w 15 r. śmierci, ze wsp. + mamy Marii, ++ z pokrew.,++ Kapł., dusz w cz.cierp.

NIEDZIELA   14.04.  -  III NIEDZIELA WIELKANOCY
-  Ogólnopolski Tydzień Biblijny - Święto Chrztu Polski        
8.00
Do Chrystusa Zmartw. przez wstaw. MB i bł. O. Stanisława Kubisty w int. Parafian
9.30
++ męża Franciszka, braci Albina i Stefana, rodziców Marię i Karola, ++ teściów - o dar życia wiecznego
11.00
Do Chr.Zmartw. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i zdrowie w int. małż. Weroniki i Marka BIEDRZYCKICH z ok. ich urodzin oraz o błog. Boże dla ich dzieci
12.30
Do Chr. Zmartw. przez wstaw. MB z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze B. błog., dary Ducha Św., zdrowie i wypełnienie woli Bożej w życiu w int. Krzysztofa ROSIEK z ok. urodzin
17.00
o dar życia wiecznego dla + Jana KOTAS - od Krystyny Kajdan z rodziną.