Sakrament Bierzmowania
parafiakostuchna.pl

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Rok szkolny i katechetyczny 2023/2024

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania trwa 3 lata i rozpoczyna się w klasie szóstej szkoły podstawowej.

Młodzież pragnąca się przygotować do przyjęcia sakramentu bierzmowania zgłasza się do swojej Parafii, tzn. tam gdzie mieszka i to właśnie tam odbywać się będzie przygotowanie przy parafii.
W uzasadnionych wypadkach, prosi ks. proboszcza swojej parafii o pisemną zgodę na przygotowanie w innej parafii.

Kandydat dobrowolnie wyraża chęć przystąpienia do sakramentu bierzmowania.

Sakrament bierzmowania może przyjąć osoba: wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie swoją wiarę czyli budująca żywą relację z Jezusem:
✓ niedzielna i świąteczna Msza Święta,
✓ comiesięczna spowiedź,
✓ Komunia Święta,
✓ codzienna modlitwa,

żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach formacyjnych do bierzmowania oraz aktywny udział na katechezie w szkole.

Kandydaci do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania – przygotowują się na katechezie szkolnej w obecnym roku i w latach poprzednich, przy parafii oraz mają obowiązek dawania świadectwa chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.


Kandydat wypełnia ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie kandydata – kl. VI - jest do pobrania w pliku pdf
Zgłoszenie kandydata - kl. VII - jest do pobrania w pliku pdf
Zgłoszenie kandydata - kl. VIII - jest do pobrania w pliku pdf

ZGŁOSZENIE – deklarację podpisuje kandydat oraz rodzice.
Zgłoszenie należy przynieść na pierwsze w tym roku spotkanie formacyjne 06 października 2023 r. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 19.00 i spotkanie w kościele.

Kl. VI – przygotowanie dalsze.
Kl. VII – przygotowanie dalsze.
Kl. VIII – przygotowanie bezpośrednie.

UCZNIOWIE, którzy pragną się przygotowywać do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, zostają włączeni do grona wspólnoty osób (przygotowanie dalsze i bezpośrednie) przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

Uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej – przygotowanie dalsze. 
To niedzielna i świąteczna Msza Święta, comiesięczna spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa, życie w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, udział w spotkaniach formacyjnych w I piątek miesiąca – spowiedź św. i Msza pierwszo piątkowa (godz. 19.00) – podajemy na bieżąco w niedzielnych ogłoszeniach.
Kandydat otrzymuje dzienniczek duchowy, który po skończonym roku formacyjnym oddaje księdzu. 

Uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej – przygotowanie dalsze. 
To niedzielna i świąteczna Msza Święta, comiesięczna spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa, życie w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, udział w spotkaniach formacyjnych w I piątek miesiąca – spowiedź św. i Msza pierwszo piątkowa (godz. 19.00) – podajemy na bieżąco w niedzielnych ogłoszeniach.
Kandydat otrzymuje dzienniczek duchowy, który po skończonym roku formacyjnym oddaje księdzu.

Uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej – przygotowanie bezpośrednie. 
To niedzielna i świąteczna Msza Święta, comiesięczna spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa, życie w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, udział w spotkaniach formacyjnych w I piątek miesiąca – spowiedź św. i Msza pierwszo piątkowa (godz. 19.00) oraz comiesięczne spotkania w grupach z animatorem (praca z Pismem Świętym). Animator grupy ustala spotkania z kandydatami danej grupy, które odbywają się w Domu Katechetycznym

Kandydat otrzymuje dzienniczek duchowy, który po skończonym roku formacyjnym oddaje księdzu.
Termin Bierzmowania zostanie ustalony przez Ks. Biskupa i będzie podany w terminie późniejszym.

Plan spowiedzi i Mszy św. I-piątkowej podajemy na bieżąco w niedzielnych ogłoszeniach.