Sakrament Bierzmowania
parafiakostuchna.pl

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Rok szkolny i katechetyczny 2022/2023

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania trwa 3 lata i rozpoczyna się w klasie szóstej szkoły podstawowej.

Młodzież pragnąca się przygotować do przyjęcia sakramentu bierzmowania zgłasza się do swojej Parafii, tzn. tam gdzie mieszka i to właśnie tam odbywać się będzie przygotowanie przy parafii.
W uzasadnionych wypadkach, prosi ks. proboszcza swojej parafii o pisemną zgodę na przygotowanie w innej parafii.

Kandydat dobrowolnie wyraża chęć przystąpienia do sakramentu bierzmowania.

Sakrament bierzmowania może przyjąć osoba: wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie swoją wiarę czyli budująca żywą relację z Jezusem:
✓ niedzielna i świąteczna Msza Święta,
✓ comiesięczna spowiedź,
✓ Komunia Święta,
✓ codzienna modlitwa,
żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach formacyjnych do bierzmowania oraz aktywny udział na katechezie w szkole.

Kandydat wypełnia ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie kandydata – kl. VI - jest do pobrania w pliku pdf
Zgłoszenie kandydata - kl. VII - jest do pobrania w pliku pdf
Zgłoszenie kandydata - kl. VIII - jest do pobrania w pliku pdf

ZGŁOSZENIE – deklarację podpisuje kandydat oraz rodzice/opiekunowie.
Zgłoszenie należy przynieść na pierwsze w tym roku spotkanie formacyjne 26 września 2022 r. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18.00 i spotkanie w kościele.

Kl. VI – przygotowanie dalsze.
Kl. VII – przygotowanie dalsze.
Kl. VIII – przygotowanie bezpośrednie.

UCZNIOWIE, którzy pragną się przygotowywać do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, zostają włączeni do grona wspólnoty osób (przygotowanie dalsze i bezpośrednie) przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

Uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej – przygotowanie dalsze.
To niedzielna i świąteczna Msza Święta, comiesięczna spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa, życie w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, udział w spotkaniach formacyjnych w I piątek miesiąca – spowiedź św. (godz. 17.00) i Msza pierwszo piątkowa (godz. 18.00).

Uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej – przygotowanie dalsze.
To niedzielna i świąteczna Msza Święta, comiesięczna spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa, życie w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, udział w spotkaniach formacyjnych w I piątek miesiąca – spowiedź św. (godz. 17.00) i Msza pierwszo piątkowa (godz. 18.00).

Uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej – przygotowanie bezpośrednie.
To niedzielna i świąteczna Msza Święta, comiesięczna spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa, życie w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, udział w spotkaniach formacyjnych w I piątek miesiąca – spowiedź św. (godz. 17.00) i Msza pierwszo piątkowa (godz. 18.00) oraz comiesięczne spotkania w grupach z animatorem (praca z Pismem Świętym). Animator grupy ustala spotkania z kandydatami danej grupy, które odbywają się w Domu Katechetycznym.

W Adwencie:
• III piątek miesiąca – 16. grudnia 2022 roku – godz. 18.45 – spotkanie modlitewne.

W Wielkim Poście:
• Droga Krzyżowa – udział.
• Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – udział.
• Udział w Triduum Paschalnym.

MSZE ŚW. PIERWSZO – PIĄTKOWE dla uczniów klas VI, VII i VIII:
godz. 17.00 - okazja do Sakramentu Pokuty i Pojednania.
godz. 18.00 - Eucharystia.
▪ Piątek, 7. października 2022
▪ Piątek, 4. listopada 2022
▪ Piątek, 2. grudnia 2022
▪ Piątek, 6. stycznia 2023
▪ Piątek, 3. lutego 2023
▪ Piątek, 3. marca 2023
▪ Piątek, 7. kwietnia 2023
▪ Piątek, 5. maja 2023
▪ Piątek, 2. czerwca 2023

Kandydaci do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania – przygotowują się na katechezie szkolnej w obecnym roku i w latach poprzednich, przy parafii oraz mają obowiązek dawania świadectwa chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

Dla uczniów klas VIII:
• Termin Bierzmowania zostanie ustalony przez Ks. Biskupa i będzie podany w terminie późniejszym.
• Po przyjęciu Sakramentu Bierzmowania młodzież uczestniczy w dziękczynnej pielgrzymce za sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.