Chrzty i Roczki
parafiakostuchna.pl

CHRZTY i „ROCZKI”:

  • 09.06.2024 r. - godz. 12.30
  • 21.07.2024 r. - godz. 17.00
  • 18.08.2024 r. - godz. 17.00
  • 15.09.2024 r. - godz. 12.30
  • 27.10.2024 r. - godz. 12.30
  • 17.11.2024 r. - godz. 12.30
  • 15.12.2024 r. - godz. 12.30

 

Sakrament Chrztu udzielany jest podczas Mszy św., w której rodzice (jeżeli nie ma przeszkody) i chrzestni uczestniczą w sposób pełny, przyjmując Komunię św.

Rodzice zgłaszający dziecko do chrztu przedstawiają w kancelarii parafialnej akt urodzenia dziecka, na podstawie którego zostanie wypełniony formularz „Zgłoszenie do chrztu dziecka”. Rodzicami chrzestnymi mogą zostać jedynie osoby wierzące i praktykujące, które ukończyły 16 rok życia i przyjęły Sakrament Bierzmowania. Nie mogą być nimi osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym czy konkubinacie. Rodzice chrzestni, mieszkający w innej parafii niż parafia chrztu dziecka, dostarczają ze swojej parafii zaświadczenie, że mogą być rodzicami chrzestnymi.

Przed chrztem rodzice i chrzestni uczestniczą w nauce przedchrzcielnej, która odbywa się o godz. 17.00 w Domu Katechetycznym w sobotę poprzedzającą niedzielę chrztu, za wyjątkiem okresu kolędowego, to jest w styczniu - w sobotę o godz. 19.00.