Chrzty i Roczki
parafiakostuchna.pl

II półrocze 2022

CHRZTY i „ROCZKI”:

  • 18.12.2022 r. - godz. 12.30

I półrocze 2023

CHRZTY i „ROCZKI”:

  • 15.01.2023 r. - godz. 12.30
  • 19.02.2023 r. - godz. 12.30
  • 19.03.2023 r. - godz. 12.30
  • 16.04.2023 r. - godz. 12.30
  • 14.05.2023 r. - godz. 12.30
  • 18.06.2023 r. - godz. 12.30

Sakrament Chrztu św. udzielany jest podczas Mszy św., w której rodzice (jeżeli nie ma przeszkody) i chrzestni uczestniczą w sposób pełny, przyjmując Komunię św.

Rodzice zgłaszający dziecko do chrztu przedstawiają w kancelarii parafialnej akt urodzenia dziecka, na podstawie którego zostanie wypełniony formularz „Zgłoszenie do chrztu dziecka”.
Rodzicami chrzestnymi mogą zostać jedynie osoby wierzące i praktykujące, które ukończyły 16. rok życia i przyjęły sakrament bierzmowania. Nie mogą być nimi osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła, np. w związku cywilnym czy konkubinacie. Rodzice chrzestni mieszkający w innej parafii niż parafia chrztu dziecka, dostarczają ze swojej parafii zaświadczenie, że mogą być rodzicami chrzestnymi.

 

Przed chrztem rodzice i chrzestni uczestniczą w nauce przedchrzcielnej, która odbywa się o godz. 17.00 w Domu Katechetycznym w sobotę poprzedzającą niedzielę chrztu.